ویدئو / نسبت اصلاح‌طلبان با انتخابات ۱۴۰۰


صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان با اشاره به تفاوت شرایط سیاسی امروز کشور با سال ۱۳۹۸ و انتخابات مجلس یازدهم، از دیدگاه اصلاح طلبان می‌گوید: “ما باید سیکل معیوب مربوط به تصمیم سازی را درست کنیم. همان اشتباهی که در سال های ۸۳ و ۸۴ کردیم را نباید تکرار می کردیم؛ متاسفانه در سال ۱۳۹۰ انتخابات مجلس را تحریم کردیم. آقای خاتمی رای داد و انواع و اقسام تهمت ها را به ایشان زدند؛ اما فقط دو سال بعد در سال ۹۲ که آقای روحانی کاندیدا شد همه گفتند ما در انتخابات شرکت می‌کنیم. ” در این ویدئو گزیده گفت‌وگوی ایسنا با خرازی را خواهید دید.

خبرنگار : صدف صمیمی / تصویربردار و تدوینگر: اسماعیل گلرخ

خبرگزاری ایسنا