شهره قمر و افشای تجاوز کارگردان و تهیه کننده معروف به وی

شهره قمر از هنرمندان زن کشور است که به ویژه از هنرمندان حاشیه ساز است او در این روزها که خیلی از بازیگران پرده از ماجرای تجاوز خود برداشته اند به ماجرای تجاوزش اعتراف کرده است.

ماجرای تجاوز شهره قمر چیست؟ شهره قمر در صفحه شخصی خود عنوان کرده است که در سن پانزده سالگی مورد تجاوز واقع شده است و این تجاوز در سینما اتفاق افتاده است او واکنش نشان دادن نسبت به عکس منتشر شده هانیه توسلی درباره تجاوزش عنوان کرده است که او نیز قربانی این موضوع شده است و به هانیه توسلی حق می دهد.

شهره قمر از ماجرای تجاوز خود می گوید!

شهره قمر از ماجرای تجاوز خود می گوید!

شهره قمر از ماجرای تجاوز خود می گوید!

منبع : آرگا

arga