یادی از مراسم تشییع پیکر امام(ره) با مرور ۱۴ عکس

یادی از مراسم تشییع پیکر امام(ره) با مرور ۱۴ عکس

خبرگزاری ایسنا