دومین روز آتش‌سوزی پالایشگاه نفت تهران

پس از ۱۳ ساعت عملیات اطفاء حریق در پالایشگاه تهران، نبرد آتش‌نشانان با آتش همچنان ادامه دارد و دود غلیظ از سراسر تهران به چشم می‌خورد. با وجود اینکه در ساعات ابتدایی صبح پنجشنبه ۱۳ خرداد، شعله‌ها فروکش کرده بودند، حوالی ساعت ۸ صبح آتش پالایشگاه تهران دوباره شعله‌ور شد. مسئولان پالایشگاه می‌گویند امروز کار اطفاء حریق تمام می‌شود و پالایشگاه وارد مدار خواهد شد.

عکس: محمدعلی اسدی – محمدرضا بلندی

خبرگزاری ایسنا