شرط حضوری شدن دانشگاه‌ها از ترم آینده

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه اگر تزریق واکسن در شهریور انجام شود شاید بتوانیم آموزش حضوری داشته باشیم،گفت: نمی توانیم نسخه واحدی برای تمامی دانشگاه ها در نظر بگیریم و بهتر است دست آنها را برای آموزش حضوری باز بگذاریم.

به گزارش ایسنا، دکتر عباسعلی کریمی در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران گزارشی از جلسه همفکری وزارت بهداشت و علوم برای بازگشت به آموزش حضوری در ترم آینده را مطرح کرد و گفت: هفته گذشته در جلسه ای با حضور روسای دانشگاه های پزشکی و غیر پزشکی، بحث شروع ترم تحصیلی جدید و بازگشت به آموزش ها به حالت حضوری مطرح شد. البته دانشگاه های علوم پزشکی در این مدت با ۴۰ درصد ظرفیت همچنان فعالیت داشتند و لذا از این حیث نسبت به سایر دانشگاه ها، جلوتر هستند.

وی آموزش حضوری دانشجویان را مستلزم آماده سازی خوابگاه ها دانست و گفت: به دلیل ترخیص بسیاری از پیمانکاران در خوابگاه ها، در صورت آغاز به کار مجدد آنها باید آمادگی لازم برای آن وجود داشته باشد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان بستری بیماران کووید در بیمارستان های دانشگاه، افزود: این آمار و ارقام محصول حدود ۱۷ ماه تلاش خستگی ناپذیر همکاران در واحدهای مختلف بیمارستانی و ستادی است لذا باید به آنها خسته نباشید بگوییم.

وی اظهار کرد: کسی نمی تواند پیش بینی کند که موج پنجم کرونا در راه است یا خیر، اما نقشه جنوب کشور نشان می دهد که در جنوب کشور باز سیر صعودی وجود دارد و خطر هنوز به طور کامل رفع نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه اگر تزریق واکسن در شهریور انجام شود شاید بتوانیم آموزش حضوری داشته باشیم، تصریح کرد: نمی توانیم نسخه واحدی برای تمامی دانشگاه ها در نظر بگیریم و بهتر است دست آنها را برای آموزش حضوری باز بگذاریم. نمی توان با یک فرمول برای همه دانشگاه ها یک برنامه ثابت در نظر گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دکتر کریمی در پایان به عوارض تعطیلی ها و تاثیر آن بر کیفیت آموزش اشاره کرد و گفت: باید به دقت عوارض مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تعطیلی ها بر آموزش را بسنجیم.

انتهای پیام

خبرگزاری ایسنا