وزارت بهداشت: "مینو محرز" هیچ سمتی در ستاد ملی کرونا و کمیته‌های…

وزارت بهداشت: “مینو محرز” هیچ سمتی در ستاد ملی کرونا و کمیته‌های…

خبرگزاری ایسنا