اپل نخستین آکادمی توسعه‌دهندگان خاورمیانه را در عربستان سعودی راه‌اندازی می‌کند

اپل نخستین آکادمی توسعه‌دهندگان خاورمیانه را در عربستان سعودی راه‌اندازی می‌کند

zoomit