لاوروف: خروج آمریکا از افغانستان اذعان به شکست بود

لاوروف: خروج آمریکا از افغانستان اذعان به شکست بود

خبرگزاری ایسنا