مقدار موی یک دختر مهمتر است یا زباله‌گردی او؟

روزنامه ایران با هادی خامنه‌ای، دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفتگو کرده است.

 

مقدار موی یک دختر مهمتر است یا زباله‌گردی او؟

 

بخشی از این گفتگو: 

 

* حضرت علی (ع) وضع مردم را بهبود بخشید؛ کسانی که خواستار حکومت اسلامی هستند، بدانند که اسلامی کردن یعنی همین.

 

* هدف ما از اصلاحات چیزی نیست جز بهبود زندگی مردم.

 

* آیا مقدار موی یک دختر خانم مهم‌تر است یا گرسنگی و تا کمر دولا شدن او در سطل زباله؟

 

* برخی برای اینکه جریان اصلاحات را در اختیار و انحصار خود قرار دهند، به هر تلاشی متوسل شدند.

 

* شکست سال 84 نتیجه تک‌روی، خود برتر بینی، فقدان روحیه گفت‌و‌گو با دیگری و عدم درک درست شرایط جامعه بود.

 

* نوع تصمیم‌گیری در نهادهایی که اصلاح‌طلبان در سال های اخیر سازماندهی کردند، مبتنی بر دموکراسی نبود

 

* کاری که بعضی مسئولان کشور در دوره‌های مختلف نکردند، اعتراف به اشتباه بود.

tabnakbato