از سال ۱۴۰۱، داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد تنها می‌توانند در رشته مرتبط خود آزمون دهند (بروزرسانی: لغو شد)

از سال ۱۴۰۱، داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد تنها می‌توانند در رشته مرتبط خود آزمون دهند (بروزرسانی: لغو شد)

zoomit