تعبیر خواب فنجان بر اساس نظرات مختلف معبرین

در این مطلب از دیدگاه دو معبر اسلامی و غربی تمامی معانی مهم رویای فنجان را برایتان بررسی می کنیم و اگر دوست دارید معنا و نشانه های مهم این خواب را بشناسید تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

تعبیر کردن خواب ها از زمان های گذشته در بین مردم رواج داشته است و بسیاری از افراد در زمان های گذشته تعابیر خواب های خود را از پیامبران و امامان وقت می پرسیدند. امروزه نیز بسیاری از افراد به این کار اعتقاد دارند و بیان می کنند که تعبیر خواب ها می تواند نشانه های خاصی را به همراه داشته باشد که با تعبیر و تفسیر آن ها می توان از بروز حوادث و رویداد های ناگوار پیشگیری کرد. در ادامه تعبیر خواب فنجان را از دیدگاه چندین معبر برای شما بیان می کنیم.

تعبیر خواب فنجان

تعبیر خواب فنجان

دیدن فنجان در خواب امری بسیار طبیعی می باشد و هر فردی ممکن است آن را ببیند زیرا در طی روز بار ها و بار ها از آن برای نوشیدن چای و قهوه استفاده می شود و طبیعی است که در خواب خود آن را ببینید. در مطالب قبلی تعابیر برخی از وسایل آشپزخانه مانند تعبیر خواب سماور، تعبیر خواب قابلمه و تعبیر خواب بشقاب را برایتان بیان کردیم و در ادامه معتبر ترین تعابیر را درباره رویای فنجان برایتان شرح می دهیم.

تعبیر منوچهر مطیعی

وی معتقد است که دیدن فنجان در خواب به معنای سهم و بهره هر فردی می باشد و هر اتفاقی که در آینده برای شما رخ می دهد هر فردی به اندازه خود رد آن سهیم می باشد. وی تعابیری که برای این خواب در نظر دارد عبارت اند از :

  • اندازه فنجان هایی که هر فرد در خواب خود می بیند بر اساس کم و زیاد بودن آن ها نشان دهنده میزان سهم هر فرد نمی باشد بلکه برخی از واقعیت ها را آشکار می کند و نباید در این زمان خود را ببازید.
  • ه آنچه که درون فنجان می باشد بسیار اهمیت دارد. اگر مواد درون فنجان تلخ باشد در آینده اتفاق ناگوار و تلخی برای شما روی می دهد و اگر چیز شیرینی درون فنجان باشد نشانه کامروایی و شیرینی در زندگی است.
  • اگر رنگ نوشیدنی درون فنجان روشن باشد نشان می دهد که آینده روشنی در انتظار شما است و اگر تیره باشد نشانه ای از سیه روزی خواهد بود.
  • شکسته شدن فنجان در خواب خوب نیست و اگر فردی چنین خوابی را ببیند بدین معنا می باشد که حقی از وی ضایع خواهد شد که نمی توان آن حق را برگرداند.
  • اگر فردی در خواب خود فنجانی را شکست نشان از این می باشد که به تباهی خودش کمک کرده است.
  • ترک داشتن فنجان در خواب معنای خوبی ندارد و اگر فردی این خواب را دید بدین معنا می باشد که زیان مالی می بیند و در آینده دچار مشکل خواهد شد.

تعبیر رویای فنجان از دیدگاه آنلی بیتون

آنلی بیتون

این معبر غربی معمولا خواب ها را نزدیک به واقعیت ها تعبیر می کند و اگر دوست دارید تعابیر این معبر را درباره رویای فنجان بدانید بهتر است ادامه مطلب را بخوانید.

  • دیدن فنجان در خواب می تواند نشانه ای از کار باشد و هر فردی که این خواب را ببیند به زودی کاری دلپذیر و کاری که مدت ها در انتظار او بوده است را به عهده خواهد گرفت.
  • اگر فرد خواب بیننده زن باشد و ببیند که فنجانی را شکسته است نشان از این موضوع دارد که به طور ناگهانی با مشکلی رو به رو می شود که برای او اصلا خوش آیند نخواهد بود.
  • در فنجان ممکن است هر چیزی ببینید ولی این معبر دیدن شراب درون فنجان را برای شما تعبیر کرده است و اعتقاد دارد که اگر فردی چنین خوابی را ببیند بدین معنا می باشد که بخت و اقبال به وی روی آورده است و اگر از آن شراب بنوشد یعنی خوشبختی نزدیک او می باشد و به زودی به هر آنچه که باید می رسد.

منبع : آرگا

برچسب :

arga