طلبکاران سراغ حساب بانکی پرتغالی شرکت نفتی ونزوئلا رفتند

طلبکاران سراغ حساب بانکی پرتغالی شرکت نفتی ونزوئلا رفتند

خبرگزاری ایسنا