پاسخ رئیس کل دیوان محاسبات کشور به اولین تماس سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸

رئیس کل دیوان محاسبات در پاسخ به اولین تماس وارده به سامانه ارتباطات مردمی دیوان محاسبات کشور (۱۹۸) این سامانه را به طور رسمی افتتاح کرد.

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش؛ رئیس کل دیوان محاسبات در پاسخ به تماس یکی از هموطنان از شهر اصفهان که موضوعی را پیرامون آموزش و پرورش مطرح کرد، ضمن وارددانستن نکته‌ی مطرح شده، اطمینان خاطر داد که حسابرسان دیوان محاسبات گزارش‌های واصله‌ی مردمی را بررسی و حسابرسی خواهند کرد و این گزارشات را تا حصول نتیجه، پیگیری خواهند نمود.

سامانه ارتباطات مردمی دیوان محاسبات کشور(۱۹۸) در راستای تحقق شعار «دیوان فناورانه مردم پایه» و با هدف نظارت مردمی بر عملکرد مالی دستگاه های دولتی و افزایش تعامل دو سویه دیوان محاسبات و مردم، امروز راه اندازی و افتتاح شد.

بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، هموطنان عزیز می توانند هرگونه فساد و یا تخلف مالی را که در دستگاه های دولتی مشاهده می کنند، از طریق سامانه ارتباطات مردمی در پایگاه اینترنتی(www.dmk.ir) و تماس تلفنی با شماره ۱۹۸ به مرکز ارتباطات مردمی اعلام  نمایند. کارشناسان امر پس از دریافت گزارش، آن را جهت رسیدگی به مراجع ذیربط در دیوان محاسبات انعکاس داده و موضوع را تا رسیدن به نتیجه تعقیب می نمایند.

انتهای پیام

خبرگزاری ایسنا