پوشش والدین در حضور فرزندان باید چگونه باشد؟

برخی از پدران و مادران اعتقاد دارند که پوشیدن لباس بدون هیچ گونه قید و شرطی سبب کنجکاوی فرزندان خواهد شد. اما بعضی از پدران و مادران بر این باور هستند که با پوشیدن لباس های آزادانه باعث کمتر شدن کنجکاوی فرزندان خود نسبت به جنس مخالف می شوند. در این مطلب موضوع پوشش والدین در حضور فرزندان را بررسی خواهی کرد.

پوشش پدر و مادر در حضور کودکان

پوشش والدین در حضور فرزندان

طبق گفته روانشناسان اولین محیطی که فرزندان برای درک موارد رفتاری، اخلاقی و دیگر مسائل آشنا می شوند خانواده می باشد. کودکان چه دختر و چه پسر مطابق نظر روانشناسان در اولین مرحله باید نسبت به اندام های بدن خود شناخت داشته باشند.

کودکان شما برای پاسخ سوالات و کنجکاوی های از خانواده کمک می گیرند. یعنی هر مسئله مثل لباس پوشیدن، حمام کردن، دیدن لباس های زیر پدر و مادر، پوشاندن اندام های خصوصی سوالاتی را در ذهن آن ها به وجود می آورد. شما نباید بابت این موضوع نگران شوید. زیرا کودک از همان اول با مشاهده ی پوشش والدین خود رفته رفته مفهوم حریم خصوصی را درک کرده و نزدیکی و دوری آدم ها را متوجه خواهد شد. آن ها با دیدن ظاهر والدین خود و طرز رفتار آن ها با دیگران، رفتارهای مورد قبول جامعه و خانواده را درک خواهند کرد.

سوالات کودکان در مورد لباس و پوشش

اگر کودکان شما سوالاتی در مورد بدن و لباس پوشیدن از شما پرسیدند حتما به آن ها توجه کنید. ذهن او کنجکاو شده است و از این مرحله به بعد شما باید حواستان به نوع پوشش خود باشد. در این زمان کودک متوجه این هست که لباس مادرش باز است و کدام قسمت از بدنش بیرون می باشد. پس به طور کلی والد هم جنس از سن پنج یا شش سالگی و والد غیر هم جنس از سن سه یا چهار سالگی باید مراقب پوشش خود باشد.

پوشش مناسب پدر و مادر در حضور فرزند

پوشش پدر و مادر در حضور فرزندان باید چگونه باشد؟

در مورد پوشش والدین در حضور فرزندان به این نکته توجه کنید که حتی اگر کودک و در سنین دو تا سه ساله هستند، همه چیز را دیده و درک می کنند. در زمینه پوشیدن لباس چه آزادی کامل و چه پوشش بیش از اندازه درست نخواهد بود و هر دوی آن ها تاثیرات منفی بر کودکانتان خواهد گذاشت. شما به عنوان والدین باید بر اساس معیارهای اخلاقی جنسی که در فرهنگ ها مشترک بوده، پوشش خود را مطابق با آن در نظر بگیرید.

بعضی از خانواده ها گمان می کنند حساسیت روی مادران و دختران بیشتر است ولی در اصل تفاوتی وجود ندارد بلکه مردان و پسران نیز باید حد متعادلی در پوشش خود داشته باشند. لباس هایی مناسب پوشش مادران است که بدن نما و تنگ نبوده و هم چنین باز نباشد. اینگونه پوشش باز ممکن است بلوغ زودرس را ایجاد کند. توجه داشته باشید که در زمان بلوغ جنسی و جسمی پسران مراقب پوشش خود باشید.

پوشش باز والدین در حضور فرزند

به طور کلی کودکان از سن سه چهار سالگی در مورد جنسیت خودشان و یا جنس مخالفشان سوالاتی در ذهن آن ها به وجود می آیند. حال اگر پدر و مادر در پوشش آزاد و کاملا باز باشند طوری که اندام های آنان در دید نگاه کودکانشان باشد، باعث می شود که فرزند حد و مرزها را به خوبی درک نکنند و ذهن آن ها دچار یک سردرگمی شده باشد. در این حالت آن ها شاید حریم خصوصی را به خوبی درک نکنند. این امر در تربیت جنسی آن ها نیز تاثیرات خوبی نخواهد گذاشت و ممکن است در آینده دچار مشکل شود.

پوشش والدین در حضور فرزندان خود

افراط در پوشش در حضور فرزندان

حال اگر والدین در حضور فرزندان پوشش بسته ای داشته باشند یعنی لباس های بسیار پوشیده ای در محیط خانه بپوشند. کودکان در این خانواده ها متوجه ممنوعیت هایی می شود. ممکن است به علت محدودیت های زیاد و افراطی در این فرزندان کنجکاوی جنسی زیادی پدیدار شود که اصلا برای سن او مناسب نیست. اگر سوالاتی ذهن این کودک را مشغول کند، او از پرسیدن آن ها خجالت می کشد و یا از بازگو کردن آن نزد پدر مادر خود می ترسد. پس بهتر است در حد متعادل پوشش خود را حفظ کنید و حساسیت های نا به جایی برای کودکان خود ایجاد نکنید.

فرزندان از والدین خود الگو می گیرند

والدین اولین الگوی فرزندان خود هستند. کودکان شما در مورد اینکه چه کاری خوب است یا بد هیچ ذهنیت و دیدگاهی ندارند این شما هستید که الگو واقع می شوید و به آن ها آموزش خواهید داد. والدین نباید در حضور فرزندان خود لباسشان را عوض کنند. آن ها باید حریم شخصی را رعایت کرده تا فرزندان نیز یاد بگیرند. کودکان نباید متوجه شوند که پدر و مادرش حریمی با هم در پوشیدن لباس نداشته اند. پس به کودک خود آموزش دهید که در یک حریم خصوصی لباس خود را عوض کند.

پوشش پدران و مادران در حضور کودکان خود

در آخر شما می توانید با کمک گرفتن از روانشناس ها، مشاوران و هم چنین استفاده از کتاب های آموزشی تفاوت بین زن و مرد را به لحاظ آناتومی بدن به کودک خود آموزش دهید و هم چنین به آن ها یاد بدهید که چه اندام هایی خصوصی بوده چرا باید آن ها را بپوشانند. در این امر اگر از راهکارهای درستی استفاده کنید قطعا فرزندانتان موضوعات مربوط به پوشش را به درستی و به خوبی خواهند فهمید. اگر کودکتان از روی کنجکاوی در این زمینه ها سوالاتی می پرسد شما باید با استفاده از کتاب و راهکارهای مشاور به سوالات آن ها پاسخ مناسبی دهید.

منبع : آرگا

برچسب :

arga