ویدئو / مه‌پاشی و سم‌پاشی علیه پشه «آئدس» در بندرعباس

ویدئو / مه‌پاشی و سم‌پاشی علیه پشه «آئدس» در بندرعباس

به دنبال مشاهده پشه « آئدس» در برخی از نقاط شهر بندرعباس عملیات مه‌پاشی و سم‌پاشی توسط مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس با استفاده از دستگاه فوگر مه پاش انجام شد .مه‌پاشی و سم‌پاشی علیه پشه «آئدس» تا پاکسازی کامل از وجود این پشه ادامه دارد

تصویربردار: امیرحسین خورگویی / تدوینگر: امیرحسین طالبی

خبرگزاری ایسنا