روایت روز تاسوعا/ ماجرای امان‌نامه‌ای که شمر برای قمربنی‌هاشم آورد

شمر برادران حسین را بانگ کرد – هر چهار را – که من شما را زینهار نامه عبیدالله آورده‌ام. ایشان گفتند لعنت بر تو باید و بر عبیدالله بن زیاد و بر آن زینهار که تو آورده‌ای.