محتمل‌ترین گزینه برای نخست‌وزیری ژاپن معرفی شد

«یوشی‌هیده سوگا» دستیار دیرینه «آبه شینزو» به عنوان محتمل‌ترین گزینه برای سمت نخست‌وزیری ژاپن معرفی شد.