ادعای ترامپ درباره شمار بالای بینندگان همایش ملی جمهوریخواهان

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد همایش ملی جمهوریخواهان بیننده بیشتری نسبت به همایش دموکرات‌ها داشته است.