توزیع ۴ هزار ژتون غذا بین عزاداران بیرجندی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند گفت: از ابتدای محرم تاکنون ۴ هزار پرس غذا از طریق ژتون بین عزاداران حاضر در آستان مقدس امامزادگان باقریه توزیع شد.