توزیع ۱۰۰ سبد غذایی در تاسوعای حسینی بین نیازمندان نطنزی

همزمان با تاسوعای حسینی ۱۰۰ سبد غذایی بین نیازمندان شهر نطنز توزیع شد.