مهار آتش سوزی ارتفاعات دالاهو در روستای «شالان»

فرماندار دالاهو گفت : آتش سوزی ارتفاعات دالاهو در روستای «شالان» منطقه ریجاب از توابع بخش مرکزی این شهرستان که از ساعاتی قبل آغاز شده بود باتلاش نیرو‌های امدادی مهار شد.