تعرفه دستگاه اکسیژن ساز اعلام شد

گمرک ایران تعرفه دستگاه اکسیژن ساز را اعلام کرد.