برگزاری جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.