شیوه بی نظیر امام سجاد (ع) برای جهاد؛ شمشیری از جنس دعا

امام سجاد (ع) به دلیل شرایط دشوار سیاسی زمان خود قطعا نمی‌توانست وارد میدان نبرد شود، ایشان بهترین سلاح مبارزه را دعا و سوگواری بر سیدالشهداء می‌دانستند.