غرس گونه‌های سازگار با آب و هوای تبریز در طرح یک میلیون اصله نهال

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز از غرس گونه‌های درختی متناسب با آب، هوا و خاک تبریز در طرح کشت یک میلیون اصله نهال خبر داد.