جذب سرمایه ۱۲۰ میلیاردی برای سه رویداد کاک برکت، دریای برکت و چرخ برکت

معاون مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت درباره راه‌اندازی سه رویداد کاک برکت، دریایی برکت و چرخ برکت توضیحاتی داد.