تجهیز ۴۲روستای کردستان به دستگاه خودپرداز

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان گفت:تاکنون ۴۲ روستای استان کردستان به دستگاه خودپرداز ATM پست بانک تجهیز شده اند .