۱۱۸۰ نفر از استان سمنان در پویش «نذرخون» مشارکت کردند

مدیرکل انتقال خون استان سمنان گفت: پویش «نذر خون» تا اربعین حسینی ادامه دارد و یک هزار و ۱۸۳ نفر از استان در این پویش مشارکت کردند.