موفقیت در صنایع دفاعی حاصل تکیه بر جوانان است

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۵۸ ذوالفقار شاهرود گفت: با نگاه به توانایی جوانان متخصص انقلابی به موفقیت‌های بسیاری در صنایع دفاعی و موشکی دست پیدا کرده‌ایم.