دوراهی صندوق پالایشی یکم سر راه سرمایه گذاران + فیلم

متقاضیان برای سرمایه گذاری در سهام صندوق پالایشی یکم بر سر دوراهی قرار گرفته اند.