خراسان جنوبی میزبان کاروان “نذر آب ۳”

۳ کاروان سلامت در قالب طرح «نذر آب» از نیمه شهریور امسال به روستا‌های محروم و تشنه خراسان جنوبی اعزام می‌شوند.