فعالیت ۹۹ معدن در چهارمحال و بختیاری

از ۱۷۸ معدن استان چهارمحال و بختیاری، ۹۹ مورد آن فعال است.