مجموعه: فرهنگ زندگی سنت گیشه بری   سنت گیشه بری چیست؟ بردن عروس به منزل داماد را در اصطلاح گیشه بری یا گشه بری می گویند، گیشه‌بری پرهیجان‌ترین قسمت مراسم عروسی و نقطهٔ اوج این مراسم است. در این زمان ...