مجموعه: زیبایی اندام حرکت سومو اسکوات برای تقویت عضلات پایینی بدن مؤثر است   آشنایی با حرکت سومو اسکوات + نحوه انجام سومو اسکوات حرکت سومو اسکوات یک حرکت ورزشی ترکیبی کاملا مناسب برای تقویت عضلات نیم تنه پایینی بدن است. ...