صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان با اشاره به تفاوت شرایط سیاسی امروز کشور با سال ۱۳۹۸ و انتخابات مجلس یازدهم، از دیدگاه اصلاح طلبان می‌گوید: “ما باید سیکل معیوب مربوط به تصمیم سازی را درست کنیم. همان اشتباهی که ...