به گفته‌ی ناسا، سیارکی به بزرگی برج ایفل در حال نزدیک شدن به زمین است. به گزارش ایسنا و به نقل از ایندیپندنت، این سیارک “به طور بالقوه خطرناک” در تاریخ ۱۱ دسامبر(۲۰ آذر) از فاصله‌ی ۲.۴ میلیون مایلی(۳.۸ میلیون ...