مجموعه: هنر در خانه نمونه هایی از تزیینات زیبای هندوانه و کدو و میوه های شب یلدا   تزیین هندوانه   میوه آرایی شب یلدا   تزیینات شب یلدا، میوه آرایی شب یلدا تزیین کدوی شب چله   تزیین کدو  ...