از همان ابتدای معرفی سیستم‌عامل هارمونی، هوآوی به صورت رسمی اعلام کرد که سیستم‌عاملی همه فن حریف برای استفاده در همه ابزارهای هوشمند توسعه داده است. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام هوآوی، خودروها یکی از مهمترین ابزارهای زندگی ما هستند ...