مجموعه: داروخانه معنوی  دعا برای شفای مریض   دعا برای شفای بیماران هنگامی که شخصی بیمار می شود، حتماً باید به پزشک مراجعه کند و وضعیت سلامت خویش را جویا شود ولی نباید فراموش کنیم که دعا و راز و ...