سه دختر شمشیرباز ایران از جدول مقدماتی جام جهانی سابر گرجستان حذف شدند. به گزارش ایسنا، در نخستین روز از جام جهانی شمشیربازی سابر گرجستان، رقابت انفرادی دختران برگزار شد. چهار نماینده ایران در مرحله گروهی به رقابت پرداختند که ...