مجموعه: شعر و ترانه متن اشعار شهادت امام رضا (ع)   ساکت و بی صدا زمین خوردن زپر پا یک عبا، زمین خوردن   بی تعادل شدن شکسته شدن وسط کوچه ها زمین خوردن   ارثی از مادر است که ...