شهردار منطقه ۱۳ از توافق جدید برای در اختیار گرفتن اراضی جنگ افزار سازی برای شهرداری منطقه ۱۳ و تصویب این توافق در کمیسیون ماده ۵ خبر داد. به گزارش ایسنا، مجتبی شکری در نشست خبری امروز چهارشنبه ضمن گرامیداشت ...