رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه در سال ۹۹ تعداد ۵۰ محصول فناورانه از سوی شرکت‌های این پارک به ۲۲ کشور صادر شده است، گفت: بیشترین میزان صادرات در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. به گزارش ایسنا، مهدی ...