مجموعه: فرش و گلیم قالی چلسی در دوران صفویه به دست هنرمندان ایرانی بافته شده   قالی چلسی يكی از معتبرترين دست بافته های ايران و جهان در موزه لندن قالی چلسی یکی از ارزشمندترین قالی هایی است که در ...