مجموعه: آموزش انواع غذاها دانگو یا کوفته برنجی ژاپنی   طرز تهیه دانگو یا کوفته برنجی ژاپنی دانگو یا کوفته برنجی ژاپنی است که به صورت کوچک تهیه می شود و به عنوان یک غذای خیابانی در ژاپن محبوبیت زیادی ...