مجموعه: نگه داری مواد غذایی   نحوه ی خشک کردن زنجبیل تازه   چگونه زنجبیل را در خانه خشک کنیم؟ زنجبیل از ادویه های بسیار مقوی، با طبع گرم است. این ادویه کاربردهای زیادی دارد. شما ...