مجموعه: غذاهای رژیمی   لازانیا کدو، لازانیای رژیمی   طرز پخت لازانیای کدو (کتو) کتو یا کتوژنیک رژیمی است که می توان به کاهش قند خون و سطح انسولین اشاره کرد و با افزایش سطح کتون ...