عباس حسین‌نژاد با اشاره به قدرت جُک‌ها و لطیفه‌های سیاسی، از مشکلات طنز سیاسی می‌گوید. این شاعر و طنزپرداز در گفت‌وگو با ایسنا درباره کارکرد طنز سیاسی اظهار کرد: طنز سیاسی و پرداختن به امور سیاسی جاری در جامعه در ...