سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روز جمعه (۲۸ خرداد) برگزار خواهد شد؛ انتخاباتی که با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و در برخی حوزه‌ها نیز با انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی یا میاندوره‌ای مجلس خبرگان به صورت همزمان برگزار ...

رئیس‌ کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر برخورد منصفانه و فارغ از فشارهای سیاسی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حمایت مالی از کشورهای عضو، گسترش همکاری‌ها در زمینه انتقال دانش فنی تولید واکسن و توزیع عادلانه آن و ...