به دنبال بسته شدن مرزهای ایران و عراق و محدودیت تردد برای زائران ایرانی از یک سال پیش، ستاد بازسازی عتبات در آستانه نوروز ۱۴۰۰ طرح زیارت نیابتی را به اجرا گذاشته است. به گزارش ایسنا، یوسف افضلی ـ معاون ...